Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı
Hüseyin Gazi binse gelse atına İnan olmaz çarkı felek zatına
Hz. Ali Hacı Bektaş-ı Veli Atatürk
1. Şah Hatai Sempozyumu (9-10 Ekim 2003)

Bu içerik 19 Mayıs 2017 12:35 tarihinde eklendi ve 9.196 kez gösterildi

Sempozyumlar

1. Şah Hatai Sempozyumu (9-10 Ekim 2003)
Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

1.ULUSLARARSI ŞAH HATAİ(İSMAİL) SEMPOZYUMU

Bildiri Sunacakların Listesi

Türkiye

1)M.Sabrı Koz ( Araştırmacı Yazar)
Belli Mahlaslar Üzerinden Anonim Şiirler Söyleme Ve Türkiye’de yazılan Alevi-Bektaşi Cönklerindeki Hatai Mahlaslı Şiirler

2)Piri Er (Araştırmacı-Yazar)
Hatai’nin Şiirlerinde ve Sözlü  Gelenekten,Derlemelerle Anadolu Alevi Bektaşi Geleneğinde Ölmeden Önce Ölme Kavramı

3)Ali YILDIRIM (Hukukçu Yazar)
Anadolu Alevi Cemlerinde Şah Hatai’nin Yeri-Miraçlama-

4)Hüseyin FERHAT (Şair)
Şah İsmail’in İki Kem Günü

5)Ahmet TAŞGIN (Öğretim Görevlisi)
Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fak.DİYARBAKIR Hatai’den Humeyni’ye Anadolu Alevileri

6)Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Şubesi Müdürü  Şah İsmail Hatai’nin  Alevi-Bektaşiliği Ve Alevi Bektaş Şairler Üzerindeki Etkileri

7)Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEMİZKAN,
Eğe Üniversitesi,Türk Dünyası Araştırma Şb. Hatai’nin Tevhitleri Üzerine Bir Değerlendirme

8)Dr.Yaşar KALAFAT-
Asem-ANKARA Şahseven Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları

9) Yrd.DoçDr. Ali EROL,
Eğe Üniversitesi-ANKARA Azerbeycan Şiir Dilinin Gelişmesinde Hatai’nin Oynadığı Rol

10) Başak Burcu TEKİN,
Ercies Üniversitesi Fen Ed.Fak.Sanat Tarihi Böl. KAYSERİ  16.Yüzyıl Arolan Tasvirli Miraç Sahnelerinin Resimlenmesinde Şah İsmail Hatai Şiirlerinin Etkisi

11) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KAYHAN,
1.Mart Üniversitesi,Fen Ed.Fak.Tarih Böl.ÇANAKKALE Selçululardan Saavilere Türkmen Meselesi ve Düşündürdükleri

12)  Yrd.Doç.Dr. Behzet KARACA,
Süleyman Demirel Ünü.Tarih Böl. İSPARTA  Osmanlı Devletinde Konar Göçer Zümrelerin (Yörüklerin) Durumu ve Bunların Safavi Devletiyle İlişkileri

13)Prof.Dr. Füzulü BAYAT,
Gaziantep Üni.Fen Ed.Fak.Türk Dili ve Ed.Böl.G.ANTEP Göçebe İdeolojisi Bağlamında  Şah İsmail Fenomonolojisi

14)Dr.Halil İbahim Bulut,
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fak.İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı SAKARYA Şah İsmail Sultan Selim Rekabetinde Ulemanın Rolü”Kemalpaşazade Örneği”

15) Filiz Nurhan ÖLMEZ,
Süleyman Demirel Üni. Güzel Sanatlar Fak. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, ISPARTA Safavi Dönemi Halı Sanatı

16)Yrd.Doç.Dr. Doğan KAYA,
Cumhuriyet Üni.Fen Ed.Fak.Türk Dili ve Ed.Böl. SIVAS Sivas kaynaklı Cönklerde Şah Hatai

17)Doç.Dr. Ahmet GÖKBEL,
Cum.Üni.İlahiyat Fakültesi, SIVAS Osmanlı- Safavi Münasebetlerinde Varsak Türkmenlerinin Konumu

18)Yrd.Doç.Dr. Behiye KÖKSEL,
Gaziantep Ünivers.Fen Ed.Fak. Türk.Di.Ed.Böl. GAZİANTEP Hikaye Kahramanı Şah İsmail

19)Dr.Naci ŞAHİN,
Afyon Kocatepe Üni. Fen.Ed.Fak.Tarih Böl. AFYON Safaviler Döneminin Anadolu Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapısına Etkileri

20)Yrd.Doç.Dr. Emin KIRKIL,
Celal Bayar Üni.Fen Ed.Fak.Tarih Böl.MANİSA Şah İsmail’in Safavi devlet Kurumlarında Yapmış Olduğu Düzenlemeler

21)Mehmet Saffet SARIKAYA,
Süleyman Demirel.Üni. İlahiyat Fak. İSPARTA Şah İsmail Hatai’nin  Şiirlerinde Hz.Ali

22)  Hazma AKSÜT,( Araştırmacı Yazar)
MALATYA Safavi Türkmen Toplulukları ve Türkiye’deki Emmidaşları

23)Yrd.Doç.Dr Abdurahman SİLER,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen Ed.Fak.KAHRAMANMARAŞ Şah İsmail Yavuz Selim Mücadelesinde Amaçlar ve Araçlar  

24)Yrd.Doç.Dr.Bilgehan GÖKDAĞ,
Kırıkkale Üni. Fen Ed.Fak. KIRIKKALE Selimnamelerde Osmanlı Safavi İlişkileri

25)Prof.Dr. Aygün ATTAR,
Dumlupınar Üniversitesi,Fen Ed.Fak.tarih Bölümü Başkanı AFYON Şah İsmail Hatai’nin Kültürel Mirası

26)Melh DUYGULU Müzisyen 
Boğaiçi Üniversitesi, Konservetuvar Anadolu Aşık Müziği Geleneğinde Hatai Mahlasıyla Edebi ve Müzikal Repertuvar

27)Kenan Ziya TAŞ
Dicle Üniversitesi DİYARBAKIR Erzincan ve Şah İsmail

28)DoçDr. Hüseyin BUZERİ,
Gazi Üniversitesi, ANKARA  Şah İsmail Hatai ve Onun Eserlerine Bir Bakış

29)Yrd.Doç Dr. Aynur KOÇAK,
Dumlupınar Üniversitesi, Hatainin Şiirlerindeki Öğütler Üzerine üşünceler

30)Prof.Dr.Muhsin MACİT

İRAN

31)  Prof.Dr.Cevat HEYET,
Tahran Üniversitesi TAHRAN,  Azerbeycan Türkleri Tarihinde Şah İsmail Hatai

32)  Prof. Dr.Muhammet Taki İMAMİ,
Tahran Üniversitesi Tarh Bölümü TAHRAN                                                                                                                  Ahseni Tevarih  ve Hulasatı Tevarih Adlı İki Esere Bakarak Şah İsmail Zamanında İran ve Osmanlı İlişkileri

33)  Prof.Dr. Mir CAFERİ,
İsfahan Üniversitesi tarih Bölümü İSFEHAN  
Şah Hatai  Tasavvuf ve Şiilik ile Olan İlgisi

34)  Vahap Veli- Araştırmacı Yazar,
1.Şah İsmail Zamanından 1. Şah Abbas Hükümetine Kadar Safavilerin Mezhebi Siyaseti

35)  Ali Rıza SARRAFİ, Araştırmacı-Yazar,TEBRİZ
İran Azerbeycan Alevileri

36)  Hüseyin Muhammet Hani, TAHRAN
İran’da Şah İsmail Destanları

37)  Mir Hidayet HESARİ, TAHRAN
Şah İsmail İle Osmanlı Sultanlarının Mektuplaşmaları

38)   Eldor Muhammedzade SADIK, TAHRAN
Şah İsmail Kurbanisi

AZERBEYCAN

39)Prof.Dr. Oktay EFENDİ

40)Prof.Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU
Şah İsmail Hatai’nin  Devlet Dili Politikası     

41)Prof.Dr.Marife HACİYEVA 
Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal

42)Behruz Nesiri,
Erdebilli Şeyh Safi’nin Binası

43)Metanet Aziz Gızı
Şah İsmail Hatai Birliktir Muradım   

44)Doç.Dr.Hüseyin İSMAİLOV,
Göyçe Destanlarında Şah İsmail Obrazı

45)Seyfettin RIZASOY,
Hatai Şiirinin Folklor Kaynakları

46)   Hail AĞAVERDİ Hatai Şiirinin Arşetipleri

47)  Prof.Dr.Bekir NEBİYE

ALMANYA

48)  İbrahim BAHADIR (Araştırmacı-Yazar) 
Şah İsmail Hatai’nin Balkanlardaki etkileri

Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

Diğer Sempozyumlar

Kerbela ve Hz Huseyin Sempozyumu

Kerbela ve Hz Huseyin Sempozyumu

Hit: 4.197

Fuzuli Sempozyumu (19-20 Haziran 2009)

Fuzuli Sempozyumu (19-20 Haziran 2009)

Hit: 6.351

Anadolu Alevi İnancında OCAKLAR VE DEDELİK KURUMU (15-16 Aralık 2006)

Anadolu Alevi İnancında OCAKLAR VE DEDELİK KURUMU (15-16 Aralık 2006)

Hit: 8.536

1. Uluslararası Seyyit Nesimi Sempozyumu (17-19 Haziran 2005)

1. Uluslararası Seyyit Nesimi Sempozyumu (17-19 Haziran 2005)

Hit: 9.726