Gülağ ÖZ Bilimsel Çalışmalar

Bildiri ve Tebliğler

Ulusal Kongreler

1-11.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 1997

2-16-18 Aralık 1998 Kültür Bakanlığı tarafından Düzenlenmiş olup,1.Gün Oturum Başkanı olarak Kongre açılış konuşması ve bitiminde de Değerlendirme konuşması yapmıştır.Yer :Ankara

3-1.Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu,16-17 Mayıs 1998 Ankara,Hazırlayan Kurumlar, Kültür Bakanalığı(HAGEM),EMOD,ORVAK,Sunulan Bildiri Sivrialanlı Ali Özsoy Dede İle Hıdır Dede?nin Şiir Anlayışı.1.Oturum

4-1.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu,22-24 Ekim 1998,Hazırlayan Kurum: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü,Sunulan Bildirinin Adı:Bektaşi Tekkelerinin Tarihsel Rolü ve Türk Kültürüne Katkıları, 1.Oturum,Ye Ankara

5-Anadolu İnanç Önderleri Birinci Toplantısı, 16-19 EKİM 1998  İstanbul,Oturum Başkanı,Konu: Alevilik-Bektaşilik-Mevlevilikte Temel Kurumlar ve İşlevleri,Düzenleyen Kurum: CEM VAKFI

6-Anadolu Aleviliğinde Ocaklar ve Dedelik Kurumu Sempozyumu; 15-16 Aralık 2007 ANKARA

Uluslararası Kongreler

1-1.Uluslararası Eren ve Evliyalar Kongresi, 13-16 Ağustos 1998, Konu: Seyyit                                          

2-1.Uluslararası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2000,Yer Ankara,Düzenleyen Kurum: Kültür Bakanlığı,Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı,Yer: Ankara4.Oturum.Bildirinin Konusu: Aşık Veli?nin Yeni Bulunan  Şiirleri ile Tartışılan Bir Şiiri

3-Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi,23-28 Ekim 2000 Yer: Ürgüp,Konu: Mani Dini ve Anadolu Aleviliği Üzerindeki Etkileri,3.Oturum.

4-Avrupa Alevi Akademisi Kuruluş Kongresi, 31 Ekim 2 Kasım 1997 Kurucu Üye,Genel Konuşma ve Kültür Bakanının Mesajının Okunması. Yer : Hollanda, Heeyze/NL

5-6.Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, 17-22 Haziran 2001 Mersin.Konu Almanya?da Yaşayan Türkler?de Kültürel Değişim Süreci,Düzenleyen Kurum: Kültür Bakanlığı.Oturum

6-Bilgi Toplumunda Alevilik Sempozyumu 17-18-19 Mayıs 2002 Konu : Tekke ve Dergahların Tarihsel İşlevleri ve Günümüze Yansımaları Bielefert- Almanya

7-Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi,  8-9 Ekim 2001 ERVAK, Konu. Düşkünlük Kurumu ve Hıdır Abdal Sultan, Ankara Öğretmenevi

8-1.Uluslararası Şah İsmail-Hatai Sempozyumu, 16-17 Haziran 2003 ANKARA

9-Nizami?den Yunus?a, Atatürk?ten Haydar Aliyev?e Sevgi Yolu, 28 Agustos 2004,TRT Kafkas Kültür Derneği ve Azerbaycan Ortaklığı  

10-Vll. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Gaziantep, Konu: Halk Edebiyatı, Aşık Veysel?de Hiç Bilinmeyenler

Panel ve Açık Oturumlardaki Konuşmaları

Türkiye

1-Yunus Emre ve Hacı Bekktaş?da Sevgi ve Hoşgörü, 18 Aralık 1993,Yer: Eskişehir Hacı Bektaş Derneği,Konuşmacılar : 1- Prof.Dr.İzzettin Doğan,2- Prof.Dr.Niyazi Öktem, 3-Av.M.Naci Orhan,4 Gülağ Öz(Kültür Bak.temsilen),Abidin Özgünay,Araşt.Yaz.

2-Anadolu Aleviliği ve Ne Yapmalıyız.24 Eylül 1995 Antalya,Hacı Bektaş Derneği,Konuşmacılar: 1- Gülağ Öz,Reha Çamuroğlu

3-Yunus?dan Veysele Ozanlık Geleneği, 1993 Ankara,Aşık Veysel Derneği,Yön.Gülağ Öz.Yahya Aksoy,İ.Cem Erseven,Ümit Sarıaslan

4-Aşık Veysel Haftası,1994 Ankara

5-Aşık Veysel  ve Ozanlık Geleneği Paneli,Konuşmacılar : Atilla ERDEN,Gülağ ÖZ,Etem Cankurtaran  20 Mart 1995 Ankara

6-Kültür Bakanlığı Aşık Veysel Anmasında Açılış konuşması, 17 Mart 1995

7-Aşık Veysel Haftası, 21 Mart 1996 Ankara

8-Aşık Veysel ve Halk Ozanlığı Geleneği Paneli,Konuşmacılar: Gülağ Öz,Mustafa KUL(Milletvekili),Avni Akyol (Milletvekili),Cengiz Güleç (Milletvekili) 22 Mart 1997 Ankara

9-İrticanın Geldiği Yer ve Alevilik Üzerine Oyunlar,Konuşmacılar : Doç.Dr. Atilla ERDEN(Yazar ),Faik BULUT(Araştırmacı-Yazar),Gülağ ÖZ,Hasan Basri ÖZBEY, 5 Temmuz 1998 Ankara,Düzenleyen İP

10-Battal Gazi Paneli ,Konuşmacılar Prf.Dr.Hüseyin Gazi YURTAYDIN,Prf.Dr.A.Yaşar OCAK,Doç.Dr.Yağmur SAY,Gülağ ÖZ, 1 Eylül 1997 Eskişehir

11-Sultan Süceaddi Veli Anma Törenlerinde Konuşma 3-4 Haziran 1996 Eskişehir

12-Sultan Süceaddi Veli Anma Törenleri Konuşmacı  3-4 Haziran 2000 Eskişehir

13-Muğla, Köyceğiz  Musa Eroğlu Konserinde Alevilik Konuşması, Eylül 1999

14-Anadolu Kültürü İçerisinde Alevilik, 29 Temmuz 2000 Aksaray Seratlı Festivalı,Konuşmacılar: Atilla Erden,Ali Yıldırım,Gülağ Öz,Müslüm Doğan

15-Ozan Kemali Bülbül 50. Jübilesindeki Ozanlı Geleneği ile ilgili Konuşma, Şubat 1997 Samsun

16-Antalya Abdal Musa Şenlikleri, 25 Haziran 2000 Antalya

17-Eskişehir Aslanbeyli Köyü, Süceattin Veli Şenliği?nde  Protokolda Süceattin Veli ile ilgili konuşma 24-25 Haziran 2000

18-Alevilikte gelenekçilik, Kasım 2000 Ankara Hüseyin Gazi Derneği

19-Eskişehir Süceattin Veli Şenliklerindeki  Alevilik konuşması  5 haziran 2001,

20-Eskişehir Süceattin Veli Şenliklerindeki  Alevilik konuşması  5 haziran 2001,

21-Ankara, Tohum Kültür Merkezi, Aşık Veysel konuşması, 10 Mart 2002

22-Keçeci baba Şenlikleri  Ağustos 2002, Tokat - Erbağ

23-Hatay- Harbiye?de Edebiyatçılar Şöleni, Nisan 2003 Alevilik paneli

24-Adana, Hacı Bektaş Derneği, Konu Alevilik, 16 Nisan 2003

25-Ozanlar Birliği Derneği,Ankara, Aşure ve Alevilik Paneli 4 Şubat 2007

26-Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı-İstanbul Grant Cevahir Oteli Kongre Salonu, Konu: Alevilik, Gurupların  konuşması, 40 kişilik, 17-18 Mart 2007

27-Ozanlar Birliği Derneği, Konu: Aşık Veysel, 23 Mart 2007 Ankara

Yurt Dışı Panel Konuşmaları:
 
1-İsviçre

a)Zürih : Anadolu Aleviliği, 10 Haziran 1999

b)Basel :  Anadolu Aleviliği 11 Haziran 1999

c)Cenevre: Anadolu Aleviliği 12 Haziran 1999

2-Hollanda, Zaandam, Alevilik 3 Ekim 1997

Heyzee Akademideki Konuşma 31 Ekim 1997  
                                                                                                                                                                                        3-Almanya :

a)Aaahen:   Alevilik 15 Haziran 1997

b)Bünde: Alevi Kültür Merkezi,Genel Olarak Alevilik,18.Aralık 1999

c)Hannovver: Hannovver Ve Çevresi Aleviler Birliği,Anadolu Aleviliği Üzerine,19 Aralık 1999

d)Krefeld,  Alevilik  17 Aralık 1999,Alevi Kültür Merkezi,

e)Bielefert, Alşevilik, 16 Aralık 1999

f)Berlin, Alevilik-Dünü Bu günü Yarını, 26.Nisan 2000 Berlin Çağdaş Tokatlılar Derneği

g)Berlin,Alevilik,26 Nisan 2000, Bahadınlılar Derneği

h)Düsseldorf, Anadolu Aleviliği, 30 Nisan 2000

i)Köln,Anadolu Aleviliği, 2 Mayıs 2000

j)Vüpperdal, Aşık Veysel ve Alevilik 3 Mayıs 2000

k)Gümmesbarg Alevilik 4 Mayıs 2000

l)Rodgau, Alevilik, 22 Mayıs 2002

m)Darmstadt, Anadolu Aleviliğinin Tariksel Süreci, 30 Mayıs 2002

n)Mannheim, Aleviliğin Temel Kurumları, 01.06.2002

o)Wiesloch, Aleviliğin Tarihsel Süreci, 31 Mayıs 2002

p)Stutgart, Aleviliğin Tarihsel Konumu, 2 Haziran 2002

4- AZERBAYCAN

a) Bakü, Azerbaycan Milli İlimler Akedemisi, Folklor Ens. Aşık Veysel 18 Mayıs 2004

b) Vektor İlim Merkezi, Türk Halk Kültürü   13 Haziran 2003

c) Asya Üniversitesi, Halk Kültürü, 2004

5- İRAN       12- 30 Haziran 2004

a) Tahran

b) Tebriz

c)  Erdebil

d)  Kum

e)  Meşhed

f)   Nişapur

6- SURİYE   Lazkiye,  Arap Yazarlar Birliği Toplantı Salonu 16 Kasım 2005,

Konu: Türk Halk Edebiyatında Üçler 8Allah, Muhammed, Ali) Yunus Emre?den  Bedevi El Cebel?e ve Aşık Veysele Kadar Seçme Şiirler

TV Programları

1-Genç Kanal,

Halk Kültütü Konulu  5 proğram

2-Flaş TV Halk Kültürü Konulu 3 proğram

TRT 1

SHOW

AZERTV1 (Azerbaycan Devlet Televizyonu)

İRAN Tv.

SURİYE Devlet Televizyonu

Almanya Tv.ler

Radyo Programları

1-Çağdaş Radyo: 3 Proğram

2-İmaj Radyo    : 1 proğram

3-Ekin Radyo     : Kültür Pınar adıyla 179 Proğram

Yayımladığı  Dergiler

1- AÇIKÖĞRETİM DERGİSİ Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmenliği

2 -DOST DOST Dergisi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmenliği    

3-YAZIT   Edebiyat Dergisi Kurucusu ve Yazar

4- Halk Ozanlarının Sesi Dergisi Kültür Bakanlığı Yayın Kurulu Üyesi ve Yazar

5- Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI  Dergisi Kültür Bakanlığı Yazı İşleri Müdürü ve Yazar          

6-YOL Bilim Kültür Araştırma Dergisi  Sahibi ve Yazar

YAZI VE MAKALELERİNİN YAYIMLANDIĞI DERGİLER Bibliyografyası  

Pir Sultan Abdal?ın Yetiştiği Toplumsal Düzen Pir Sultan Abdal Sayı 7, Haziran 1993, sayfa 27

Laikliğe Katkı Sağlayacaksa Genç Gelecek, Ekim_Kasım 1993,s.20

Söyleşi kızılırmak Sayı 1,s.36

Yunus Emremiz Yaba Öykü, Mayıs Haziran 1981,Sayı 17,s.11

Hacı Bektaş Çevresinde Oluşan Araştırma Değerleri Hacı Bektaş Yıl 7,Sayı 52,S.8 Temmuz Ağustos 2000

Zulmün Karşısında Bir Hacı Bektaş Çelebisi Kalender Çelebi Hacı Bektaş ,  Yıl 8 Sayı 55,S.6 Ocak-Şubat 2001

Yeniden Doğarız Ölümlerde (Sıvas Katliamı Üzerine yazılmış baş yazı)

Dost Dost Yılı 1,sayı 1 Agostos-Eylül 1993-Asım Bezirci ile s.6

İçimizden Biri

Dost Dost Doğan Taşdelen ile Röportaj) Sayı,1 s.37,Panel  say 1,s.37

Başyazı Sayı 2 Söyleşi

Suavi ile Söyleşi sayı 2.say.20

d)Aşık Veysel Araştırmalarında Objektiflik Dost Dost ,Sayı 12,sayfa 25 Ocak-Şubat 2000

Aşık Veysel Hangi Kültürün Eseridir Dost Dost ,Sayı 8 Sayfa 53 Mart 1999

A)Aşık Veysel Üzerine A.Şatıroğlu İle Söyleşi Halk ozanlarının sesi, Yıl 1,Sayı 2 Sayfa 7, Mart 1993

B- Bir Çilenin Sanatçısı Feyzullah Çınar Halk Ozanlarının Sesi  Sayı 4,s.65 Aralık 93

C- Ozan Sefil Selimi İle Söyleşi Halk Ozanlarının Sesi Yıl 2,Sayı 6,Sayfa 39, Ocak 1995

D- Pir Sultan Abdal?da Hümanist Düşünce ve İnsan Sevgisi Halk Ozanlarının Sesi Sayı 3,Sayfa 39

Aşık Veysel Üzerine ODTÜ  Halkbilimi Dergisi  Yıl,Sayı,sayfa

-Dergahların İşlevleri, Cem Dergisi yıl,5 sayı 54,Kasım 95,sayfa 41

-Bir Kadın Ozan,Şah Turna,

Cem Dergisi,yıl 6,sayı 59,Ekim 96,sayfa 50

-Aşık Veysel?i Yaratan Çevre

Cem, sayı 76,sayfa 26,Mart 98

-Yine Bir Yunus Oyunu

Karşı Edebiyat, sayı 65,s.47,Eylül 1992

-Tarih Yaprağında Bir İlk

Karşı Edebiyat Dergisi,Sayı 39,sayfa 46, Temmuz 1990

- Alevilerin Sesi Dergisi- Almanya

- Karahöyük- Hacıbektaş Dergisi

-Tanzimat-İstibdat Dönemlerinde oyun yazarlığı

Karşı Edeebiyat,Eylül 90 sayı 41,sayfa 37

-Özel Tiyatrolarımız Ne Durumda?

Kasım 90 sayı,43,sayfa 30

-Zübük

Karşı Ed.Ocak 91,sayı 45,sayfa,7

-Çocuk Tiyatroları Üzerine

Karşı Edeb.Mayıs 91,sayı45,sayfa.7

-Pir Sultan Abdal

Karşı Edebiyat ,Haziran 91,Sayı 50 say.37

-Gülağ Öz hk.Tamer K.Bilgin

Temmuz 91,sayı 51,s.48

-Gülağ Öz.hh.Tamer K.bilgin

Agustos 912,Sayı 52,s.49

-Yunus Emre ve Bektaşilik

Karşı Edebiyat Aralık 91,,sayı 56,s.8

-Yunus Diye Bir Oyun

Karşı Edebiyat ,Ocak 92,sayı 61,s.37

-Mavi Gök Mavi Deniz

Karşı Edebiyat Mayıs 92 sayı 61 s.46

-Türk Tiyatrosunun Yüz Yılı

Karşı Edebiyat,Eylül 95,sayı 100,s.30

-Tanzimat Dönemi Istanbul Tiyatroları

Yazıt Dergisi,Mayıs 89,Ortak Kitap s.83

-İstibdat-Abdülhamit_Basın

Yazıt,Ekim 89,sayı 1,sayfa 74

-1908 Devrimi ve Tiyatrolarımız

Yazıt ,Şubat 90,Sayı 2,sayfa86

-Aşık Veysel?de Doğa ve İnsan

Yazıt Mayıs 90,Sayı 9,s.19

-Allahaşükür Evlendirme Bürosu(skeç)

Yazıt,Ekim 90 Sayı 4,sayfa 56

-Yunus Emremiz,

Yaba,Haziran 81,sayı 17,s.11

-Cumhuriytin Büyük Ozanı Aşık Veysel

Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası,Sayı 19,s.22-27

-Türkiye?de Yaşayan Doğu Türkistanlı Kazaklar

Türk Dünyası ,1997 sayı 13,s.33-37

-Van Erciş?e Yerleştirilen Kırgızlar

Türk Dünyası Sayı 15,s37

-Almanya?da Yaşayan Türkler?de Kültürel Değişim,

Türk Dünyası Dergisi ,Sayı 20,s,46

-Halk Kültürü Açısından  Polatlı?da Yaşayan Kırım Tatarları

Türk Dünyası ,Sayı 21,s.34

-Gülağ Öz  ve Kitapları Tanıtımı

BAY,Yuğoslovakya?da yayımlanan Türkçe Dergi,

Nisan Mayıs 90,sayı8,s.38

-Aşık Veysel?in Bektaşiliği ve Mürşidi Salman Baba

Yol Dergisi,sayı 1,s.36

-Aşık Veli?nin Bilinmeyen Şiirleri Üzerine,YOL Dergisi s.1,s.46

- İran?da

-Azerbaycan

-Suriye

-Gazetelerde Çıkan makaleleri,

-Yasadışı Tutum, Cumhuriyet Gazetesi, 29 Mart 1975

-Yunus Emre,Yeni Adana, 1976,

-Tiyatrolarda Dayanışma, Yapıt Dergisi, Ocak 1978

-Bir Toprak İnsanı Veysel, Aydınlık Gazetesi,22 Mart 1979

-Zor Koşullarda İşe Başladık,Aydınlık,24 Nisan 1979

-Kim Yapar Bezi Dolabı Kitabı (Tiyatro Eleştrisi),Aydınlık,15 Mayıs 1979

-Memurların Birlik Sorunu (Köşe yazısı),Memleket Gazetesi,1979

-Memurlar ve MEM-DER,Memleket 1979

-Nasıl Bir Hükümet,Memleket,1979

-Asıl Mesele,Memleket,1979

-Günümüzde Görev Nedir?,Memleket 1979

-Seçimler Yaklaşırken,Memleket 18 Eylül 1979

-Fikir Özgürlüğü Diyerek,Memleket ,1979

-Beyoğlu Derler Ya,Memleket,1979

-Tiyatro Günlüğünden,Memleket 1979

-Tiyatro Günlüğünden,Memleket Ekim 1979

-Öğrenci Güncesi, 8 Nisan 1972 Memleket

-Tiyatromuz Ne Durumda?,Memleket 1 Ekim 1979

-Kültür ve Sanatımız,Çukurova, 1 Ağustos 1986 Adana

-Bir Yolun Bitimi, 19 Eylül 1979 Memleket

-Ne Zaman,Memleket 1979

-Bir Tiyatro Oyunu,Mayıs Dergisi,Şubat 87

-Halk Ozanı Ali Özsoy,Memleket 1979

-Sanatçıdan Mektup Var,Memleket 79

-Dedemden Kalan(Öykü),4 Eylül 1979,Memleket

-Pazara Yolculuk(Öykü),Memleket 79

-Acı Bir Kurban (Öykü),Memleket 20 Eylül 79

-Bekleyiş (Öykü, Memleket Ekim 79

-Bir Anı (Öykü), Memleket Ekim 79

-Gün Doğarken Battı (Öykü),Memleket 23 Eylül 79

-Arkadaş (Öykü), Memleket,28 Eylül 79

-Ressam Osman Şiğan?la Söyleşi(Röportaj) Memleket 6 Ekim 79

-Kültür ve Sanat Üzerine, Memleket 23  Mayıs 79

-Türkiye Halkının Tiyatrosu,Memleket 79

-Bu Elma Başka Elma(Eleştiri),Memleket 79

-Ozan Ali Güç İle(Röportaj) Memleket 79

-Berduşlar (Skeç),Memleket 79

-Sanatçıdan Mektup Var(M.Dertli),Memleket 79

-Sanatçıdan Mektup Var(M.Dertli)  Memleket 21 Eylül 1979

-Küçük Muharrir (Öykü),Memleket 29 Eylül 79

-Zeki Saruhan?ın Yazısı Üzerine,Memleket 79

-On Yıla Bir Kala( Öykü),Memleket 25 Kasim 79

-Duyarlanma(Öykü),Memleket 79

-Öğrencinin Günlüğü(Öykü) Memleket 79

-Askerin Güncesi,Memleket 79

-Askerin Günlünden, Memleket 79

-Yurt Bekçisi (Öykü) Memleket 79

Hakkında Yazı  ve Haber Yazan Gazete ve Dergiler:

-Yeni Ortam,2 Mart 1975

-Gerçek, 7 Mart 1975

-Yeni Ortam, 14 mart 1975

-Yeni Ortam, 7 Nisan 1975

-Yeni Ortam, 1975

-Cumhuriyet, 29 Mart 1975

-Yeni Ortam, 10 Haziran 1975

-Cumhuriyet, 21 Eylül 1975

-Yeni Halkçı Gazetesi, 5 Eylül 1975

-Barış Gazetesi, 25 Eylül 1975

-Yeni Halkçı Gazetesi, 1975

-Politika Gazetesi, 20 Eylül 1975

-Barış Gazetesi,  Agustos 1975

-Milliyet Sanat Dergisi, 3 Ekim 1975

Bu Sayfa 3792 Kez Görüntülendi.
facebook'da paylaş