Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı
Hüseyin Gazi binse gelse atına İnan olmaz çarkı felek zatına
Hz. Ali Hacı Bektaş-ı Veli Atatürk
Hüseyin Gazi ve Kültürel Değerler

Bu içerik 18 Mayıs 2017 11:16 tarihinde eklendi ve 112.072 kez gösterildi

Tüm Sayfalar

Hüseyin Gazi ve Kültürel Değerler
Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

KÜLTÜREL DEĞERLER

Hüseyin Gazi türbesi çevresinde oluşan kültürel değerlerden en başta geleni geleneklerin yüzyıllardan bu yana hala yaşatılıyor olmasıdır. Halk inancına göre dergaha adanan kurbanlar, özellikle yoksullara dağıtılmasına yöneliktir. Bu bir nevi dayanışma örneğidir. Kurban kesenler türbe yöneticileri, dedeler, yoksulları incitmemeye özen gösterirler. Sofraya birlikte oturulur, kurban birlikte yenilir. Bazı günlerde de etli aş günleri düzenlenir ki, et yiyemeyen kimseler bundan yararlansın. Türbe yöneticileri bunu gelenek haline getirmişlerdir. Buradaki asıl amacın insanların birliği ve kardeşliğinin anlatılmasıdır. Hatta çoğu dervişler ve tekkenin postnişini tarlada işçilerle çalışarak insanları üretime yöneltir. Kesilen kurbanların asıl amacı insanlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmeye ve toplumsal yaşamaya yöneliktir.

Halk ozanları ve gezgin dedeler buraya sık sık uğrarlar ve insanların bilinçlenmesini sağlamak için birkaç gün kalır, sazlı sözlü eğlence Konuk Defteri toplantıları düzenlenirdi. Bu tekkedeki olu.şan değerlerin İç Anadolu’da ve çevresinde büyük bir fonksiyonu olması bakımından önemlidir. Hüseyin Gazi tekkesi bölgenin merkezi tekkesi durumunu daima korumuştur”31

Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

Diğer Sayfalar

Alevi Araştırma Merkezi

Alevi Araştırma Merkezi

Hit: 9.150

Hüseyin Gazi Bugünkü durum

Hüseyin Gazi Bugünkü durum

Hit: 30.233

Hüseyin Gazi Türbesinin Bugünkü Durumu

Hüseyin Gazi Türbesinin Bugünkü Durumu

Hit: 24.242

Hüseyin Gazi Türbesi ve Makamları

Hüseyin Gazi Türbesi ve Makamları

Hit: 44.028

Bektaşilik ve Hüseyin Gazi

Bektaşilik ve Hüseyin Gazi

Hit: 86.005

Bir tarihsel şahsiyet olarak Hüseyin Gazi

Bir tarihsel şahsiyet olarak Hüseyin Gazi

Hit: 48.201

Hüseyin Gazi Kimdir?

Hüseyin Gazi Kimdir?

Hit: 224.548

Seyyit Hüseyin Gazi ve Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler

Seyyit Hüseyin Gazi ve Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler

Hit: 55.091

Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi

Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi

Hit: 22.339

Hüseyin Gazi Türbesi

Hüseyin Gazi Türbesi

Hit: 193.934