Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı
Hüseyin Gazi binse gelse atına İnan olmaz çarkı felek zatına
Hz. Ali Hacı Bektaş-ı Veli Atatürk
Hüseyin Gazi Türbesinin Bugünkü Durumu

Bu içerik 18 Mayıs 2017 11:16 tarihinde eklendi ve 24.043 kez gösterildi

Tüm Sayfalar

Hüseyin Gazi Türbesinin Bugünkü Durumu
Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

BUGÜNKÜ DURUMU VE ÇEVRESİNDE OLUŞAN KÜLTÜREL DEĞERLER

Tarihi misyonunu 1925 yılında noktalayan türbe ve tekke merkezi o tarihe kadar bir Türk okulu olarak işlev yapmaktadır. Döneminde yaşamış olan kişilerden edindiğimiz bilgilere göre burasının üstü kurşun kubbe ile kapalıymış. 1940’larda köylüler tarafından kurşun kııbbeler sökülerek alınrnış, evlerin eşyaları ve malları yağmalanmıştır. Önemli eşyalarının yakıfların deposunda Olduğu söylenmektedir.(27)

1925 yılında Tekke ve Zaviyeler yasasıyla türbenin kapatılması halkı inançsal olarak çok fazla etkilememiş, insanlar inançlarını yaşamak  sarp, yolsıız dağa at, eşek sırtında bile çıkamayarak, yaya uzun bir yolcııluktan sonra ulaşmayı göze almışlardır. “At, eşek bile zorlııkla çıkıyordu. Sıı bulmak büyük sorundu. Bu koşullarda türbeye insanlar akın akın gider kurbanlarını kesip, dualarını yaparlardı(28) diyor 78 yaşındaki Hacı Ali Beyanlı ile Mehmet Koş. Köylüler tarafından yağmalanıp, yıkılan türbenin yapılışını adı geçen şahıslar şöyle anlatıyorlar “Kalabalı zengin bir adam vardı. Haca gideceği günden bir hafta evvel rüyasında Hüseyiıı Gazi’yi görüyor. Adam Hüseyin Gazi adını da, türbesini de bilmiyor. Ankaralılar’dan sorduğunda Karapürçek Köyünün üstüııdeki tepede türbesi bulunduğunu söylüyorlar. Adam burasını buluyor. Harap halde görünce, katır ve eşeklerle buraya kum, çimentoçektirerek türbenin üstünü yaptırıyor. Bugünki halinin yapılışı böyle olmuştur.(29) Yapılış yılının da 1965 tarihi olduğunu beyan ediyorlar. Yine 1960’larda bu alanda araştırmalar yapan Prof. Dr. Hikmet Tanyu ise şu bilgileri veriyor “Halen Hüseyin Gazi Türbesi etrafı harap duvarlarla çevrili olup, çatı kubbe gibi şeyler kalmamıştır. Altı metre kadar uzunluğundaki Hüseyin Gazi mezarı bile yıkık durumda.”

Yer yer mum yakılmış, pencere içinde mumlar bulunuyor. Kısmen kapalı türbenin sağ tarafında adarıan iki adet mum duruyor. Para, bez, iplik bağlanmış, adanmış süpürgeler var. Mezar üzerine para bırakılmış, bezleri taşa bağlayıp koymuşlar. Mezarın sağ tarafındaki duvarda, mihrap gibi yerde düğme, boncuk, ufak taş parçaları, paralar, adaklar yapıştırılmış. Paraların değeri yüz paralık ve be.ş kuruşluktur. Duvarlara ziyaretçiler imza ve tarih kazımışlar. Kurban da kesilmiş, bu kadar çeşitli adet yeri ve işaretine nadiren rastlamak mümkündür.30

Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

Diğer Sayfalar

Alevi Araştırma Merkezi

Alevi Araştırma Merkezi

Hit: 9.052

Hüseyin Gazi Bugünkü durum

Hüseyin Gazi Bugünkü durum

Hit: 29.960

Hüseyin Gazi ve Kültürel Değerler

Hüseyin Gazi ve Kültürel Değerler

Hit: 111.906

Hüseyin Gazi Türbesi ve Makamları

Hüseyin Gazi Türbesi ve Makamları

Hit: 43.294

Bektaşilik ve Hüseyin Gazi

Bektaşilik ve Hüseyin Gazi

Hit: 85.631

Bir tarihsel şahsiyet olarak Hüseyin Gazi

Bir tarihsel şahsiyet olarak Hüseyin Gazi

Hit: 47.791

Hüseyin Gazi Kimdir?

Hüseyin Gazi Kimdir?

Hit: 218.899

Seyyit Hüseyin Gazi ve Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler

Seyyit Hüseyin Gazi ve Türbesi Çevresinde Oluşan Kültürel Değerler

Hit: 54.910

Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi

Hüseyin Gazi Türbesi Cemevi

Hit: 21.385

Hüseyin Gazi Türbesi

Hüseyin Gazi Türbesi

Hit: 193.180