Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı
Hüseyin Gazi binse gelse atına İnan olmaz çarkı felek zatına
Hz. Ali Hacı Bektaş-ı Veli Atatürk
Hüseyin Gazi Derneği Ne Yapar?

Bu içerik 18 Mayıs 2017 13:49 tarihinde eklendi ve 11.395 kez gösterildi

Kurumsal

Hüseyin Gazi Derneği Ne Yapar?
Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

1-      Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı’nin bir çok yönlü çalışması vardır:

2-      Türbe ve çevresi çalışmaları

3-      Kitle örgüt göreviyle ilgili işleri

4-      Dergi çalışmaları-

5-      Bilimsel Çalışmalar

1) Hüseyin Gazi derneği adı üstüne kurulu bulunan zatın türbesi her gün yüzlerce ziyaretçiye açıktır.Ve günlük  ortalama ziyaretçi sayısı 300-500 arası değişir.Bu sayı hafta sonları 1000-3000 arasında dolaşır.

BU İNSANLAR NE YAPAR?

Bu kadar insan geleneksel kültürlerini yaşarlar. Hüseyin Gazi’yi Ankara’nın tek Alevi inanç merkezi olarak görür ve inançlarını yaşarlar. Türbeyi ziyaret ederler Hüseyin Gazi Huzuruna üç kez niyaz ettikten sonra Alevi-Bektaşi geleneklerine göre duasını yapar, erkanını yürütürler. Çıkarken de normal katkısını düşünerek bağış yaparlar. Bağış iki türlü yapılır.

1-Kumbaraya para atarak, 2-Makbuz karşılığı olarak.

Hüseyin Gazi türbesine adak adayanlar  adaklarını keserler.Bu genellikle horoz olur.Ayrıca her hafta ortalama 50-60 arasında kurban kesilir.Kurban sahipleri kurban keseceği zaman kendi yakın çevresini bilgilendirir ve kurban kesildiğinde akraba ve komşu çevresi kurbanı birlikte türbede yerler.

Ayrıca türbede cem törenleri düzenlenir

Bunun dışında her hafta sonları aşıklar gelip saz çalar deyiş söylenir,samah dönülür.

Türbe alanında piknik yapılır.Aileler evden getirdikleri yiyecekleri yerken ziyaret etme olanağı da bulmuş olurlar.

DERNEK ve VAKFIN  TÜRBEDEKİ GÖREVİ:

Hüseyin Gazi Türbesi ya da dergahındaki bütün işler dernek vakıf  tarafından idare edilir. Türbede dernek tarafından bir dede tayın edilir. Dede’nin görevi dergahın inanç işleriyle ilgilidir. Gelen giden ziyaretçi bütün bilgileri Dede’den alır. Kurbanları tığlar. Dualar yapar,cem törenleri düzenler.Dedenin dışında bir de dergah yöneticisi vardır ki bunun görevi türbenin idaresidir.Türbe kasabı ve bekçisi vardır.Bunun dışındaki görevler dergah yapılandırıldıkça ortaya çıkacaktır.

Yönetim Kurulu genellikle yaz aylarında toplantıları burada yapar.Hem derneğin işleyişi,hem de türbedeki işleyişle ilgili görevleri karar altına alır.

TÜRBEDE BU GÜN İÇİN NELER YAPILIYOR:

Dernek ve Vakıf öncelikle burasının tarihi konumuna oturtmaya çalışıyor. Var olup yıkılmış hizmet evlerini aslına uygun hale getiriyor ve yeniden inşa ediyor. Eski cem evinin yıkıntılarının yerine daha büyük 500 kişinin birlikte cem yapacağı bir cem evini bir yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açtı. Burası aynı zamanda isteyen kurum ve derneklere bilimsel toplantılar için verilecektir. Küçük olan kurban pişirme evinin  daha da büyüğünü yapıyor. Ve ayrıca 2001 yılı içinde 500 kişinin yemek yiyebileceği bir yemekhaneyi planlamıştır.2006 yılında planlanan bu yemekhane bitirilerek hizmete girmiştir. Bunun dışında araba garajları,yolların tamiri tuvaletler de yapılmaktadır.

Orman Bakanlığına ait 125 hektar orman arazisini ormanlaştırmak amacıyla 49 yıllığına kiralama işlemleri devam etmektedir. Türbe alanına kaynak içme suyu 1 km. uzaklıktan getirilmiştir.

Her yıl geleneksel Hüseyin Gazi Şenlikleri de bu alanda yapılmaktadır.

KİTLE DERNEĞİ OLARAK YAPTIKLARI:

Gerek Vakıf gerekse dernek olarak çalışmalar ve bütün hizmetler Türkiye’nin birlik ve beraberliği, kardeşliği dikkate alınarak yapılır.Burada Alevi-Sünni ayırımı yapılamaz. Türbeye gelen kimseden inancı ve mezhebi sorulamaz. İnanç ve mezhebe göre davranış sergilenemez.

Kitle örgütleriyle ilişkilerde  Hüseyin Gazi Derneği demokratik alevi derneklerinin yaptıkları her işi yapar.Alevi-Bektaşi  Kuruluşları Birliği(Temsilciler Meclisi) nin  tüm faaliyetlerinde vardır.Ve etkin görev alır.Türkiye’de yapılan tüm birlik toplanırlarına katılır.

Alevi köylerine yapılan ve bir tek cemaati bulunmayan camilerin yapılması konusunda her zaman karşı çıkar.Bununla birlikte dedeler aç ve işsiz dururken Sünni imamların alevi köylerinde  görev yapmalarının anlamsızlığı altında Alevileri asimle yapma anlayışının bulunduğunu savunur ve her zaman karşı çıkar.Diyanetin yanlı tutumuna karşı çıkar, laik devlet anlayışıyla bağdaştırmaz ve anayasaya uygun davranmasını  savunur.

Cumhuriyet öncesinde Tekkelerimiz aydınları irfan sahibi halkımızın kaynaştığı alanlardı.Derneğimiz tekkelerin kapatılmasından sonra bu kaynaşmanın koptuğunu görmüştür. Son yıllarda yaşadığımız irticanın altında da bu kopukluğun payı olduğu kanısına varmıştır.Aydın ile halkımızı kaynaştırmak bin yıllık geçmişi olan Alevi-Bektaşiliği okumuşlarımıza tanıtmak amacıyla MUHABBET CEMLERİ düzenlemeye başlamıştır.Bu cemlerde çağdaş değerlerimizi kaynaştırmayı Alevilikle aydınlarımızı kucaklaştırmayı hedeflemiştir.bulunmasının ve yan yana olmasının

Cemevlerinin camilerimize alternatif olmalarını asla kabul etmez.Ve her iki inanç kurumunun bir arada bir arada bulunmasını ülkemizde kardeşliğin pekişmesine  en büyük katkı yapacağının bilincinde hareket eder

3-DERGİ ÇALIŞMALARI:

Hüseyin Gazi Derneği’nin bilimsel düzeyde çıkarttığı YOL Bilim Kültür Araştırma Dergisi 2006 yılında 28. sayı yayımlayarak, kültür ve inanç araştırmalarında büyük yol kat etmiştir.

4- BİLİMSEL ÇALIŞMALŞAR

Daha çok panel ve sempozyum biçiminde yapılan çalışmalardır ki, bu güne kadar bir çok panel yapılmıştır. Bunun dışında 1 Ulusal, 2 Uluslar arası olmak üzere üç sempozyum yapılmıştır.

a) Alevi Bektaşi Edebiyatı Sempozyumu Dernek ve Vakıf Tarafından yapılmıştır.

b) Şah İsmail Hata Sempozyumu : İran, Azerbaycan, Türkiye olmak üzere üç devlet tarafından yapılmış ve Türkiye bölümünü Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı üstlenmiştir. Yapılan bu sempozyum TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası tüm giderleri karşılamıştır. Ve sempozyum sonuçları kitap olarak yayımlanmıştır.

c) Seyit Nesimi Sempozyumu : Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa yapılan Sempozyumu TC Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi olarak desteklemiştir.

Paylaş
Paylaş
Tweetle
Paylaş

Kurumsal Sayfalar

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Hit: 14.190

Hüseyin Gazi Derneği

Hüseyin Gazi Derneği

Hit: 14.940

Hüseyin Gazi Vakfı

Hüseyin Gazi Vakfı

Hit: 14.480

Hüseyin Gazi Türbesi Tarihçe

Hüseyin Gazi Türbesi Tarihçe

Hit: 31.999